اولین شنبه کسی که دیگر معلم نیست

(این یادداشت در آخرین روزهای شهریور نوشته شده است.) امروز، آخرین شنبه‌ شهریور مصادف با اولین روزِ بازگشاییِ مدارس، بیش از نیمی از آدم‌های توی مترو کارمند بودند. دست‌کم می‌شد از قیافه‌های بی‌حالت و چشم‌های...

مطالب پربازدید