مارک کرمود ۲۵ فیلم برتر برای کودکان را انتخاب می‌کند

مارک کرمود ۲۵ فیلم برتر برای کودکان را انتخاب می‌کند

نویسنده: مارک کرمودMark Kermode، مترجم: کیمیا برودتی فیلم کودک چیست؟ فیلمی است که مشخصا بینندگان کوچک‌تر را هدف قرار داده است؛ یا ساخته‌ای سفارشی برای برآوردن نیازهای رو به رشد آن‌ها؟ شاید فیلمی است درباره...
نمایی از فیلم «چهارصد ضربه» - اندیشیدن با سینما

اندیشیدن با سینما

«من می‌دونم که خیلی از معلم‌ها چه ارزشی برای شغلشون قائلن. ولی من از روی اجبار یا تصادف نبود که معلم شدم. برای من معلمی شغل محسوب نمیشه. این زندگیه منه. شما میخواین باور...

مطالب پربازدید