خانه آن‌ها کجاست؟

این فعالیت در قالب دو کاربرگ برای دوره دوم ابتدایی و برای متوسطه اول و دوم طراحی و مناسب‌سازی شده‌است. فعالیت «خانه آن‌ها کجاست» دانش آموزان را دعوت می‌کند نسبت به تجربه یک سال گذشته...

کتابخانه اشتراکی

مناسب برای پایه‌های هفتم و بالاتر احتمـالا خیلـی از مـا بارهـا بـه ایـن فکـر کرده‌ایـم کـه کاش کتابخانـه بزرگـی داشـتیم تـا کتاب‌هـای زیـاد و متنـوع بـا کمتریـن هزینـه و راحت‌تریـن دسترسـی در اختیارمـان بـود. می‌توانیـد...

«بیرون» از دریچه‌ی خانه

مناسب برای پایه‌های هفتم و بالاتر در روزهای قرنطینه پنجره‌ها پیوند ما و دنیای بیرون ازخانه بودند. هرکدام از ما شاید زمان‌ زیادی را صرف پیدا کردن دریچه‌ای به سوی خیابان یا طبیعت کردیم؛ جایی...

فرصتی برای گفت‌وگو و مصاحبه

مناسب برای پایه‌های چهارم تا هفتم زمانی را تصور کنید که جارچیان در شهر راه می‌افتادند و اخبار مهم شهر و حکومت را با صدای بلند فریاد می‌زدند تا آن‌ها را به اطلاع مردم برسانند....

چند فعالیت برای استقبال از سال نو

پایه‌های مناسب برای هر فعالیت، ذیل همان فعالیت نوشته شده است. هفته‌ی پایانی اسفند را پشت سر می‌گذاریم و بسیاری از معلم‌ها مشغول جمع‌بندی درس‌های گذشته هستند و یا این‌که بیشتر زمان کلاس را به...

تمرین کار گروهی مجازی

مناسب برای پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی تقویت مهارت کار گروهی مهارتی است که در فضای مجازی کمتر می‌شود به آن پرداخت، اما همه ما می‌دانیم نقش مهمی در روند آموزش کودکان در مدرسه...
شخصیت‌پردازی

شخصیت‌پردازی

نویسندگان: مهدیه گلستانی، زهرا حیدری مناسب برای پایه‌های اول تا ششم این فعالیت هفته‌ آخر آبان ماه با دانش‌آموزان کلاس دوم دبستان و در بستر مجازی (ال‌ام‌اس) انجام شد. این کودکان از سال گذشته، یعنی سال...
بازی گنج

بازی گنج

مناسب برای پایه‌های ششم و بالاتر - آقای جو و آقای دیوید داشتند جنگل‌نوردی می‌کردند که ناگهان گنجی پیدا کردند! یک کپه کوچک طلا. آن‌ها خوشحال شدند اما بلافاصله مشکلی برایشان پیش آمد. آیا می‌توانید...
بازی اعداد

بازی اعداد

مناسب برای پایه‌های ششم و بالاتر - این بازی دونفره است، هر نفر فقط یک خودکار می‌خواهد و یک تکه کاغذ. روش بازی خیلی سرراست است: هر نفر باید سه عدد (اعداد طبیعی) بنویسد. برای...

شناخت عناصر داستان

مناسب برای پایه‌های چهارم تا ششم این فعالیت در حکم مقدمه‌ای برای آشنایی دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا ششم با عناصر داستان است. می‌توانید این کاربرگ را به همراه یک داستان به بچه‌ها بدهید و از...

مطالب پربازدید