برچسب: بهار با بنفشه‌ها

نوروز ۱۳۹۹ هرچند بی‌چلچله،‌ بی‌بنفشه آمده‌است و آن حال‌وهوای سابق را ندارد، ما اما تلاش کردیم به سهم خودمان بنفشه‌ و بهار را به زندگی‌های‌مان و به مدرسه بازتاب بیاوریم. این اولین نوروز مدرسه بازتاب است و بسیاری از فعالیت‌های امسال ما قرار است با تاکید بر بنفشه‌های زیبا باشد.

مطالب پربازدید