برچسب: بهار با بنفشه‌ها

نوروز هرچند بی‌چلچله،‌ بی‌بنفشه آمده‌است و آن حال‌وهوای سابق را ندارد، ما اما تلاش کردیم به سهم خودمان بنفشه‌ و بهار را به زندگی‌های‌مان و به مدرسه بازتاب بیاوریم. این نوروز هم مشابه نوروز سال‌های گذشته بسیاری از فعالیت‌های نوروزی ما قرار است با تاکید بر بنفشه‌های زیبا باشد.

مطالب پربازدید